Gemeenteraad 25/10/2016


PEPINGEN - DE PEPINGSE GEMEENTERAAD WAS DINSDAGAVOND SNEL AFGELOPEN. DE VEERTIG AGENDAPUNTEN NAMENS HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN WERDEN, OP ÉÉN NA, ALLEMAAL DOOR DE MEERDERHEID AFGEVOERD.


" DE MEERDERHEID VAN DE GEMEENTERAAD KAN NIET AKKOORD  GAAN MET DE VOORZETTING VAN HET HUIDIGE BELEID EN DE HUIDIGE IMPASSE WAARBIJ EEN DEMOCRATISCHE MEERDERHEID IN DE GEMEENTERAAD GENEGEERD WORDT. DAAROM VOERDEN WIJ ALLE AGENDAPUNTEN AF, UITGEZONDERD HET VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 27 SEPTEMBER 2016. HET VERSLAG VAN DE ZITTING  VAN 27 SEPTEMBER 2016 WERD MET ALGEMEENHEID VAN STEMMEN GOEDGEKEURD." ALDUS ANDRE DE ROUBAIX, FRACTIELEIDER VOOR CD&V-SP.A.


BURGEMEESTER EDDY TIMMERMANS (LVB/OPEN VLD) STUURDE NA DE GEMEENTERAAD EEN PERSCOMMUNIQUÉ UIT.


" ZOALS ELKE MAAND  KWAM DE GEMEENTERAAD, OMWILLE VAN HET MANDAAT DAT DE PEPINGSE KIEZER ELK VAN ONS HEEFT GEGEVEN, SAMEN. DIT  OM EEN AANTAL BESLISSINGEN TE NEMEN TEN VOORDELE VAN DE PEPINGENAREN. ONGEACHT HET FEIT OF DAT ALS MEERDERHEID, NIEUWE MEERDERHEID OF OPPOSITIE IS. EEN MANDAAT OM DE GEMEENTE TE BESTUREN, OF IN HET ANDERE GEVAL, HET BESTUUR TE CONTROLEREN VIA CONSTRUCTIEVE OPPOSITIE.

TOCH MOETEN WIJ, SAMEN MET DE PEPINGSE BURGER, WEER VASTSTELLEN DAT DE WERKING VAN DE GEMEENTE OPNIEUW MOEDWILLIG EN DOELGERICHT LAMGELEGD WORDT DOOR HET WEGSTEMMEN VAN ELK AGENDAPUNT, HOE KLEIN OOK. DE NIEUWE MEERDERHEID IS ER BLIJKBAAR OP GEBRAND OM TELKENS BEWUST TE KIEZEN VOOR DEZE STILSTAND, VOOR DEZE KUNSTMATIGE 'ONBESTUURBAARHEID', ENKEL IN LEVEN GEHOUDEN DOOR DE NIEUWE MEERDERHEID ZELF.

CD&V EN PETER LACRES WEIGERDEN OOK MAAR ÉÉN PUNT TE BEHANDELEN. EEN PAAR VOORBEELDEN VAN PUNTEN DIE ZE WEIGERDEN TE BEHANDELEN : AANPASSING VAN HET ARBEIDSREGLEMENT, VEILIGHEIDSMAATREGELEN TEN VOORDELE VAN DE WERKNEMERS, EEN EFFICIËNTERE EN GOEDKOPER POSTBEHANDELING, AANKOOP VOERTUIGEN OP AARDGAS ( POSITIEVE BIJDRAGE AAN MILIEU), HET PRINCIPE VAN DE DOORLOPENDE STRAAT (INTERESSANT VOOR WANDELAARS/VOETGANGERS),  SNELHEIDSREMMENDE MAATREGELEN IN DE EIKSTRAAT, CAMERATOEZICHT DOOR VASTE EN MOBIELE CAMERA’S DOOR DE POLITIEZONE ( IN KADER VAN SLUIKSTORTEN, VERKEER, VEILIGHEID), ZELFUITLEENSYSTEEM IN DE BIBLIOTHEEK, FINANCIELE ONDERSTEUNING VOOR HET HUIS VAN HET KIND, DEELNAME AAN NATUUR- EN LANDSCHAPSPLOEGEN, WOONBELEIDSPLAN EN LAST BUT NOT LEAST DE STEUN AAN HAITI NAAR AANLEIDING VAN DE ORKAAN  MATTHEW. ONBEGRIJPELIJK.


UIT DE DOOR ONS VOORGESTELDE PUNTEN BLIJKT DAT DE COALITIEPARTNERS LVB EN N-VA, ZELFS IN DE HUIDIGE MOEILIJKE OPSTELLING, HUN VERANTWOORDELIJKHEID NEMEN EN WE WEL DEGELIJK VOORUIT WILLEN MET PEPINGEN. 


JAMMER GENOEG MOETEN WE TELKENS VASTSTELLEN DAT WE DAARIN DE ENIGE FRACTIES ZIJN. WIJ  WILLEN BIJ DEZE NOGMAALS ONS PROTEST VERWOORDEN TEGEN DEZE ONVERANTWOORDELIJKE VORM VAN POLITIEK, TEGEN DEZE VERROTTINGSSTRATEGIE. WANT VERGIS U NIET, HET BELEID VAN EEN GEMEENTEBESTUUR BEWUST AAN BANDEN LEGGEN, MAAR ZELF GEEN ENKEL CONCREET VOORSTEL OF STRATEGIE OP TAFEL LEGGEN, IS WEL DEGELIJK BLINDE AFBRAAKPOLITIEK. HET ABSURDE IS NAMELIJK  DAT ZIJ, ALS LEDEN VAN DE “NIEUWE WISKUNDIGE MEERDERHEID”,  ALLE VOORSTELLEN DIE HUN HARTJE KUNNEN  BEGEREN OOK METEEN IN DE PRAKTIJK KUNNEN BRENGEN, AANGEZIEN ZIJ  DE MEERDERHEID HEBBEN IN DE GEMEENTERAAD . ZE WEIGEREN DIT TE DOEN.


DE ENIGE STRATEGIE DIE WE  HIERIN ZIEN, IS ER ÉÉN VAN PERSOONLIJKE RANCUNE EN EEN HALLUCINANTE  JACHT OP POSTJES." ALDUS BURGEMEESTER EDDY TIMMERMANS.

DOOR DE COMPLETE PATSTELLING IS HET NU WACHTEN OP EEN NIEUW INITIATIEF VAN LIESBETH HOMANS, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR.