LvB- en N-VA Pepingen breken lans voor inspraak van bevolking


Vanavond werd de voorzitter van de gemeenteraad in Pepingen schriftelijk op de hoogte gebracht dat zowel de LvB- als de N-VA-fractie weg zal blijven van de geplande gemeenteraad. Hier zal een nieuw college van burgemeester en schepenen aangesteld worden en beide fracties willen zo een symbolische daad stellen tegen de huidige politieke ontwikkeling.


De beide fracties nemen de mandaten die de kiezer hen toewees heel ernstig en hebben dus een goede reden voor deze actie: “We hebben sinds 1 januari 2013 met hart en ziel gewerkt voor onze gemeente. Ondanks de moeilijke omstandigheden bleven we onze taken verzorgen, met bovendien tal van toekomstplannen. We vinden het pijnlijk om te zien hoe de stem die de Pepingse kiezer uitbracht in 2012, al maandenlang totaal niet gerespecteerd wordt door de nieuwe meerderheid van de Lacres – CD&V-fractie. In 2012 kozen de Pepingse burgers duidelijk voor het gemeenschappelijke project van LvB- en N-VA. Een legitiem en geloofwaardig college van burgemeester en schepenen werd samengesteld. Ondanks alle moeilijkheden, veroorzaakt door een zware erfenis uit de vorige legislatuur, door het inconsistent gedrag van schepen Lacres en door de moedwillige en maandenlange obstructie vanuit de CD&V-fractie in de gemeenteraad, werd er toch voortgang gemaakt in de belangrijke dossiers in de gemeente. We zijn bijzonder teleurgesteld dat het vuile politieke  spelletje van de voorbije maanden enkel resulteert in:De LvB – en N-VA-fracties zijn van mening dat dit een duidelijk staaltje is van oude politieke cultuur waar de bevolking – terecht – afkeer van heeft gekregen. “De verkiezingen zijn hét moment waarop de kiezer werkelijke macht uitoefent in de keuze van uit te voeren projecten. Hier worden ze herleid tot een te negeren evenement.

De kiezer is met een dergelijke manier van politiek voeren niet meer gediend. Meer zelfs, de opkomst van burgerbewegingen bewijst dat men komaf wil maken met dit soort achterkamerpolitiek. Ook in Pepingen moet er werkelijke inspraak van de kiezer zijn. LvB- en N-VA breken met deze actie dan ook een lans voor die reële inspraak.”


De LvB- en N-VA-fracties geven verder in hun schrijven mee dat de nieuwe meerderheid nu al pluimen op haar hoed wil steken die de hare niet zijn. “De nieuwe meerderheid maakt zich alle agendapunten van onze fracties eigen. Agendapunten die zij nota bene zelf maandenlang afvoerden om de onbestuurbaarheid in stand te houden”, klinkt het. “Dit is een brutale poging om te pronken met het werk van LvB- en N-VA-schepenen die hier een maandenlange voorbereiding in staken. Onze fracties zetten zich af tegen deze oude politieke cultuur. We laten ons niet de mond snoeren om dit soort wanpraktijken aan de kaak te stellen. Bovendien wordt het huishoudelijk reglement nu al geschonden. Dit stipuleert dat een gemeenteraad gehouden wordt op de derde dinsdag van de maand, aangezien een gemeenteraad op vrijdag op termijn onwerkbaar is. Na een lange werkweek krijgen familiale activiteiten eerder een plaats. Een slecht begin voor deze nieuwbakken meerderheid.”

LvB en NvA zullen hun rol nu vanuit de oppositie vervullen. Zij zullen blijven waken over het belang van de Pepingenaar met dezelfde passie als voorheen.